Listen Live

Transporteur er ingeluisd...

Transporteur er ingeluisd...

Vandaag deelt de aanpak Weerbare Sierteeltsector een nieuwe podcast. Dit is deel twee in een serie verhalen gericht op bedrijven en ondernemers. Vanuit ervaringsverhalen krijgen ondernemers inzicht in hoe criminelen denken en werken en wat ze zelf nu al kunnen doen in hun eigen bedrijf.

Een van de belangrijkste doelen van de aanpak Weerbare Sierteeltsector is bedrijven in de sector weerbaar maken. Dus zorgen dat zij weten waar zij een risico lopen om door criminelen misbruikt te worden voor illegale praktijken. Dit doet de aanpak en haar partners o.a. door kennis en inzichten te delen. Nu dus ook via een driedelige podcast serie.

Wat als je opgepakt wordt?
In deze podcast vertellen twee ervaringsdeskundigen hun verhaal. Een chauffeur die is opgepakt op verdenking van drugssmokkel en is vrijgesproken. Hij was door criminelen misbruikt. De drugs zat onder in de bloemenkarren, de platen werden bij de grens lost gemaakt en daar kwam alles tevoorschijn. Hij werd direct vastgezet. Ook een ex-crimineel die al 10 jaar gestopt is, vertelt zijn verhaal. Hij deelt inzichten hoe hij kijkt naar zwakke schakels bij een bedrijf. Dit zijn vaak de medewerkers. Maar als een medewerker niet om te kopen is, vinden criminelen wel een andere weg. Een voorbeeld in deze podcast over een brandblusser.

Preventie, wees niet naief
“Preventie is voor ons belangrijk, voorkomen is beter dan genezen zeggen wij vaak. Daarom vinden wij het belangrijk op allerlei mogelijke manieren bedrijven te voorzien van informatie. Wees niet naief en breng je risico’s in kaart, en tref de juiste maatregelen, je eigen personeel is het meest kwestbaar”, geeft Bas van Delden, programma manager van de aanpak, aan.

Luister nu!
De podcasts zijn te beluisteren via Spotify en Apple en makkelijk te vinden via https://weerbaresierteeltsector.nl/podcast/

 

Bron:

Deel artikel